کسانی که نماز را سبک می شمارند چه عواقبی دارند؟

فاطمه زهرا (س)از پدز بزرگوارش پرسید: پدر جان یا رسول الله ! زنان و مردانی که نسبت به نماز بی اعتنا هستند و نماز را سبک می شمارند ، چه عواقبی را در پیش دارند؟

ر سول خدا (ص) فرمود: ای فاطمه جان! هرکسی از مردان و زنان نمازش را سبک بشمارد ، خداوند او را به پانزده بلا مبتلا می ساز د: شش مورد در دنیا وسه مورد در وقت مرگ و سه مورد آنها در قبر و سه مورد زمانی که از قبر خارج شود.

...

الف- اما شش بلایی که در دنیا دامنگیر ش می شود:

1- 1- خداوند برکت را از عمرش می برد

2-خداوند برکت را از رزقش می برد

3-خداوند عزوجل سیمای صالحین را از چهره اش محو می کند.

4-هر عملی که انجام می دهد پاداش داده نمی شود.

..5


دانلود + ادامه مطلب