نظرتون چیه ؟؟؟؟

سه چیز را باید از كودك آموخت :
- شادی بی دلیل
- خواستن با تمام وجود
- سریع بخشیدن و آشتی و صلح كردن

پائلو كوئیلو


دانلود + ادامه مطلب