قدردانی از پدر   

 

اگر داری پدر کن احترامش     مواظب شو بدار از جان گرامش

 

بدان قدر و مقام و رتبت او      مکن هرگز تو هتک حرمت او

 

                                                                                                          


دانلود + ادامه مطلب